ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ